O nama

Poslovni centar Slunj

Građevinski obrt Špelić osnovan je 1. rujna 1997. godine, upisan u obrtni registar Karlovačke županije pod brojem 04010300125. Osnivač i jedini vlasnik je gospodin Nikola Špelić (100% vlasništva, 100% domaći kapital).

Građevinski obrt Špelić je neovisno poduzeće koje se trenutno nalazi u kategoriji malog poduzeća sukladno klasifikaciji malih i srednjih poduzeća prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014.

Temeljna djelatnost poduzeća je 41.20. – Gradnja stambenih i nestambenih zgrada. Važno je napomenuti kako je 10. lipnja 2015. g., dodatno upisana djelatnost 16.29 – Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala.

Vizija

Biti tržišno orijentirano poduzeće prepoznato po kvaliteti i brzini isporuke svojih usluga i proizvoda. Vjerujemo da je put do uspjeha kontinuirano ulaganje u proizvodne i ljudske kapacitete, neprestano unapređivanje kvalitete svojih usluga i proizvoda pri čemu posebnu brigu pridajemo učinkovitom korištenju resursa, zaštiti okoliša te zajednici u kojoj djelujemo.

Misija

Pružati visoko kvalitetne usluge u izgradnji modernih građevina u suradnji s najpoznatijim hrvatskim arhitektima te biti jedan od vodećih proizvođača drvenih peleta u ovom dijelu Europe.

 Razvojni put poduzeća

Građevinski obrt Špelić prepoznat je kao kvalitetan, ozbiljan i uspješan poslovni subjekt, posebice na području Karlovačke županije i grada Slunja. Trenutno zapošljava 45 djelatnika prosječne dobi od 35 godina. Kvalifikacijska struktura zaposlenika je pretežno KV i SSS pri čemu 4 zaposlenika posjeduju VSS. Provodimo projekte na području cijele RH.

Tvrtka Špelić s radom je započela 1997. godine kada je vlasnik uložio vlastiti kapital, zaposlio pet djelatnika, nabavio osnovna sredstva za rad i započeo poslovanje. Već 1998. g. Tvrtka Špelić se uključuje u “Nacionalni program obnove ratom razrušenih obiteljskih kuća” prvobitno na području Karlovačke županije a potom i na ostatku teritorija RH. U sklopu navedenog Programa tvrtka je obnovila ukupno 489 građevinskih objekata pretežito obiteljskih kuća, pri čemu procijenjena vrijednost izvedenih radova iznosi nekoliko desetaka milijuna kuna . . Kontinuiranim unaprjeđenjem poslovanja te kvalitetno izvedenim radovima, tvrtka postaje sve poznatija, što omogućuje ugovaranje novih poslova, posebice na području Karlovačke i Ličko-senjske županije. 2003.g. tvrtka ulaže znatne napore kako bi proširila spektar svojih usluga i time podigla razinu konkurentnosti na tržištu. Ulaganjem u prekvalifikaciju postojećih i zapošljavanje novih djelatnika proširuje djelatnost na obnovu kulturne povijesne baštine diljem RH te dobiva licencu Ministarstva kulture za rad na obnovi spomenika, što uspješno obavlja do danas.

Ohrabren tim uspjehom, obrt dodatno zapošljava 11 novih djelatnika, od kojih tri visoko obrazovane osobe, inženjerskog kadra te ulaže 2 milijuna kuna u vozni park, strojeve i opremu nužne za proširenje djelatnosti na izgradnju stanova za tržište i promet nekretninama.

U skladu s navedenim, 2004. godina predstavlja početak kontinuiranih ulaganja u kupovinu građevinskog zemljišta i samostalnu izgradnju nekretnina stambenog i poslovnog karaktera za tržište na području grada Slunja, grada Karlovca te Istarske županije.

Također, poduzeće tijekom godina prima mnoga priznanja za uspješan rad i kontinuirano zapošljavanje

  • nagrada Obrtničke komore grada Karlovca 1998. g.,
  • nagrade za poseban doprinos razvoju grada Slunja 2001., 2009. i 2011. g.,
  • priznanje Zavoda za poslovna istraživanja za jednog od najuspješnijih poduzetnika po novostvorenoj vrijednosti 2006. g. te
  • nagradu poslovnih novina Business.hr za jedno od brzorastućih tvrtki (Gazela) 2009.g.

Danas tvrtka surađuje s velikim brojem priznatih hrvatskih arhitekata, pri čemu posebno treba istaknuti kvalitetnu i produktivnu suradnju s poznatim arhitektom, g. Turato Idisem u suradnji s kojim je realizirano više od 20 građevinskih projekata. Većina gradnje takvih zahtjevnih objekata trenutno se vrši na otočnim područjima RH, što iziskuje dodatna ulaganja u specijaliziranu opremu te kontinuiranu edukaciju zaposlenika.

Tvrtka Špelić član je udruge Hrvatski drvni klaster (Croatian Wood Cluster). Drvni klaster je profesionalno poslovno udruženje, koje sa svrhom unapređivanja poslovanja na određenom području osnivaju i u njih se udružuju drvoprerađivačke tvrtke (npr. na području Like i Gorskog kotara vrlo je aktivan Drvni klaster Delnice). Klaster se bavi organizacijom strukovnih udruga, pokretanjem promidžbenih kampanja, organizacijom strukovnih i edukacijskih skupova te koordinacijom nastupa hrvatskih drvoprerađivačkih tvrtki na međunarodnim sajmovima.

Lokacija

Sjedište tvrtke Špelić je na adresi Lumbardenik 95, 47240 Slunj na području Karlovačke županije. Zemljopisna pozicija i dobar prometni položaj grada Slunja, smještenog na jugoistočnom dijelu Karlovačke županije omogućava brzi pristup svim dijelovima RH te tako pogoduje uspješnom nastavku poslovanja Građevinskog obrta Špelić. Pri odabiru lokacije za pokretanje proizvodnje poduzeće je uzelo u obzir sljedeće stavke: udaljenost sirovine od lokacije, prostorne mogućnosti za izgradnju proizvodnog postrojenja, dostupnost i kvalitetu električne mreže te prometnu povezanost.

Fizički obujam poslovanja

Tvrtka Špelić je u dosadašnjem tijeku poslovanja izgradila više od 600 građevinskih objekta na teritoriju cijele RH, pri čemu je važno naglasiti kako je u većini slučajeva poduzeće imalo ulogu izvođača radova, a u manjem dijelu, investitora i izvođača radova. Tvrtka trenutno radi na izgradnji desetak građevinskih objekata. Dosada izgrađeni građevinski objekti imaju različite namjene te spadaju pod sljedeće vrste građevina: kuće, zgrade, sakralni i kulturni objekti, dječji vrtići, škole, domovi zdravlja, vatrogasni domovi te poslovni centri.